Jak przetwarzamy Twoje dane?

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (25 maja 2018 r.) MB Partner Marcin Bohdanowicz dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych czyli podmiotem, który będzie decydował o sposobie ich wykorzystania jest: GoEats.pl ul. Władysława Łokietka 5, Toruń, NIP: 8792713523, KRS: 0000790139

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o współpracy z Partnerem na rzecz usług świadczonych przez firmę Uber na terenie Polski. Twoje dane osobowe MB Partner Marcin Bohdanowicz przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f, RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody);
 7. Możliwości korzystania z aplikacji Uber w zakresie wszystkich jej funkcjonalności, szczegóły znajdują się pod linkiem; https://privacy.uber.com/policy/
 8. Ewentualne inne okoliczności, wynikłe w procesie współpracy, a konieczne do jej poprawnej prawnie realizacji

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer pesel
 3. Numery/serie dokumentów (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, karty pobytu, inne)
 4. Informacje o niekaralności
 5. Informacje o ew. innych źródłach dochodu
 6. Adresy mailowe
 7. Numery telefonów
 8. Dokumenty związane z roszczeniami (np. pisma od komorników, sądów, policji)
 9. Dokumenty z pojazdami osób współpracujących
 10. Numery kont bankowych
 11. Informacje o posiadanych samochodach

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o współpracy z Partnerem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana. Tym samym nie będzie mógł Pan/ni wykonywać zleceń na rzecz Uber.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 • w zakresie przesyłania korespondencji o charakterze informacyjnym.
 • w zakresie rozpatrywania i rozwiązywania problemów prawnych bądź technicznych (związanych np. z usługami świadczonymi przez firmy współpracujące w zakresie wynajmu aut).
 • w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych

  oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

  Jak długo dane osobowe będą przechowywane

  przez okres trwania współpracy z Partnerem, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresami e-mail: goeats.torun@wp.pl/goeats.bydgoszcz@wp.pl

  Jak można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o Twoich danych osobowych?

  W celu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych stosujemy właściwe zabezpieczenia. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresami e-mail: goeats.torun@wp.pl/goeats.bydgoszcz@wp.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.