Formularz zgłoszeniowy

Wybierz aplikację do pracy

Uber Ears
Glovo
Stuart
Deligoo
XPRESS_DELIVERY
BOLT_FOOD
Wybierz przynajmniej jedną aplikację

1. Miejsce aplikacji

2.Dane podstawowe

Dane personalne
Miejsce zameldowania
Miejsce zamieszkania
Adres do korespondencji

3.Informacje o rachunku bankowym

4. Dane urzędu skarbowego w którym się rozliczasz

Adres urzędu skarbowego

5. Dane do umowy

1) Polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna (mająca miejsce zamieszkania w Polsce), która:
  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, tj. ośrodek interesów życiowych
  • lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, o ile w danym roku upłynęło już 183 dni.
Osoba fizyczna musi spełnić tylko jeden z dwóch podanych powyżej kryteriów, aby zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego.

2) Za nierezydenta uważa się osobę, która w rozumieniu przepisów podatkowych nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Innymi słowy nierezydent to osoba fizyczna mająca centrum interesów osobistych za granicą, mająca miejsce zamieszkania za granicą.
Adres miejsca pracy

6. Złóż swój podpis

Pamiętaj! Żeby Twój podpis był wyraźny na umowie wykorzystaj jak największą przestrzeń poniżej. Jeżeli podpis nie wyszedł za pierwszym razem wyczyść pad przyciskiem poniżej.

Jeżeli chcesz, aby w ramach umowy zlecenia z Mivado sp. z o.o. objąć Cię dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, skontaktuj się z nami, celem weryfikacji, czy możesz wnioskować o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.